Disa Çështje Themelore të Zhvillimit të Etno-Psikologjisë Shqiptare

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author ORHANI, Zenel
dc.contributor.author MUÇA, Valbona
dc.contributor.author ORHANI, Edlir
dc.date.accessioned 2021-06-03T12:02:56Z
dc.date.available 2021-06-03T12:02:56Z
dc.date.issued 2014-09
dc.identifier.issn 2306-0557 (Print)
dc.identifier.issn 2310-5402 (Online)
dc.identifier.uri http://dspace.epoka.edu.al/handle/1/2083
dc.description.abstract Në qendër të studimit me temë “Çështje themelore të zhvillimit të etno-psikologjisë shqiptare, vihen probleme që lidhen me zhvillimin e shkencës së etno-psikologjisë në Shqipëri. Për trajtimin e kësaj teme udhëhiqemi nga parimi i historizmit, duke e vlerësuar këtë si kërkesë për të shqyrtuar me objektivitet veçoritë etno-psikologjike të kombit tonë, të cilat, parasëgjithash, janë produkt i kushteve shoqërore e historike dhe që ndryshojnë së bashku me to. Studimi merr shkas nga zhvillimet e vrullshme që ndodhin në shoqërinë e sotme moderne, nga kërkesa dhe përpjekjet për integrimin e shoqërisë shqiptare, nga nevoja për t’i shqyrtuar veçoritë etno-psikologjike të shqiptarit në kushte të reja historike, duke parë në mënyrë kritike mënyrën si kanë evoluar, cilat janë format dhe risitë e reja të shprehjes së tyre. Çështjet kryesore që trajtohen në këtë temë studimore janë: traditat kulturore të shqiptarëve, funksionet e vetëdijes kombëtare, veçori të temperamentit dhe të karakterit të shqiptarit, krenaria kombëtare, veçori të sjelljes dhe jetës psikike të bashkësisë etnike shqiptare, stereotipet e sjelljes së shqiptarit e të tjera, që e dallojnë atë nga nga popujt e tjerë. Tema ndërtohet mbi mjaft të dhëna e dokumente të shkruara, duke bërë analiza kritike e relektime realiste rreth trashëgimisë etno-psikologjike dhe duke patur ambicie për ruajtjen dhe vazhdimësinë e saj në ardhmen. Ajo synon të orientojë drejt, sidomos brezat e rinj, duke përcjellë tek ata mesazhin për të njohur e mësuar më mirë historinë e popullit tonë, kulturën e tij shpirtërore, ruajtjen e origjinalitetit, të dokeve, zakoneve dhe tipareve të veçanta të personalitetit. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Beder University en_US
dc.subject Etno-psikologji; Tradita kulturore; Veçori të Temperamentit dhe të karakterit; Krenari kombëtare; Doke; Stereotipe të sjelljes e të tjera en_US
dc.title Disa Çështje Themelore të Zhvillimit të Etno-Psikologjisë Shqiptare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account