Barazia Gjinore dhe Edukimi Gjinor ne Arsim, Tregues i Rendesishem i Zhvillimit Social dhe Ekonomik te nje Shoqerie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author ZEKAJ, Xhevdet
dc.contributor.author TOPUZI, Marsela
dc.contributor.author AGALLIU, Aurela
dc.date.accessioned 2021-06-04T22:24:41Z
dc.date.available 2021-06-04T22:24:41Z
dc.date.issued 2014-09
dc.identifier.issn 2306-0557 (Print)
dc.identifier.issn 2310-5402 (Online)
dc.identifier.uri http://dspace.epoka.edu.al/handle/1/2085
dc.description.abstract Integrimi gjinor ne arsim eshte tregues kryesor i zhvillimit social dhe economik te nje vendi. Gjithashtu, niveli arsimor, eshte nje tregues qe let per statusin e grave dhe vajzave. Arsimimi i tyre redukton trasmetimin e varferise nga brezi ne brez dhe rrit kapacitetin dhe potencialet e tyre per te kontribuar ne aspektet sociale, ekonomike dhe politike te zhvillimit kombetar. Arsimi gjithashtu eshte e drejte themelore e cdo individi dhe nje mjet thelbesor per arritjen e barazise gjinore, zhvillimit dhe paqes. Barazia ne hyrje dhe ne arritjen e kualiikimeve arsimore eshte e thelbesore, aq me teper nese grate do arrijne te realizohen e te behen agjente te ndryshimit. Arsimimi dhe lufta kunder analfabetizmit te grave dhe vajzave eshte nje element i rendesishem per permiresimin e shendetit, te ushqyerit dhe edukimit ne familje si dhe ne fuqizimin e grave per te marre pjese ne procesin e vendimarrjes ne shoqeri. Investimi ne arsimin formal dhe jo-formal si dhe ne kualiikimin e grave dhe vajzave, me nje peritim te larte ekonomik dhe social, ka vertetuar te jete nje nga mjetet me te mira per arritjen e zhvillimit dhe rritjes ekonomike konstante dhe te qendrueshme. Raliteti tregon se ne sektorin e arsimit, dhe jo vetem, ekzistojne pabarazi te konsiderueshme gjinore. Por eshte pikerisht nepermjet pjesmarrjes sa me te gjere te grave dhe te vajzave ne arsimim qe mund te arrihet minimizimi i pabarazise midis burrave dhe grave edhe shoqeri. Kerkimi yne shkencor mbi barazine gjinore dhe arsimin ka evidentuar se ne Shqiperi ashtu si dhe ne shume vende te tjera, arsimi me aspektet e tij te shumta si kornizat kurrikurale, arritjet akademike ne shkolle, frekuentimi i shkolles, trajnimi i mesuesve, mjedisi instituzional, etj., luajne nje rol te rendesishem ne promovimin apo trasmetimin e barazive gjinore. Qellimi i ketij artikulli eshte analiza e thelle e parimit te barazise gjinore ne kuadrin arsimor si dhe ndikimi qe ka ne shoqeri, duke konstatuar ne probleme te shumta qe meritojne vemendje dhe relektim nga te gjithe aktoret e sistemit arsimor. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Beder University en_US
dc.subject Barazia gjinore; Edukimi gjinor; Niveli arsimor; Integrimi gjinor;Politika gjinore; Stereotipe gjinore; Te drejtat e grave; Te drejtat e njeriut en_US
dc.title Barazia Gjinore dhe Edukimi Gjinor ne Arsim, Tregues i Rendesishem i Zhvillimit Social dhe Ekonomik te nje Shoqerie en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account